Rosenfeldtsskolan genomförde musikal och utställning i Trefaldighetskyrkan i Karlskrona den 13 maj

Rosenfeldtsskolans skolprojekt är en del i kultur- och kunskapsprojektet ”Samverkan Utis och Paddis”. Under 12 veckor har 60 elever från Rosenfeldtsskolan (Fkl, årskurs 1-2) varit på en härlig och upplevelserik kunskapsresa i världsarvsstaden Karlskrona. De har läst böcker, tittat på teaterföreställningar om Utis & Paddis äventyr i 1700-talets Karlskrona på Blekinge museum och Marinmuseum, besökt olika historiska platser, lärt sig om Karlskronas historia och skapade … Nu närmar sig elevernas resa slutet. Den 13 maj genomförde eleverna en musikal om 1700-talets Karlskrona och presenterade sitt arbete under projekttiden med i en utställning i Trefaldighetskyrkan!

”På resa genom världsarvet” av Christoffer Robertsson, 2015-05-13, BLT, http://www.blt.se/karlskrona/pa-resa-genom-varldsarvet/:

”En padda och en säl förtrollas 300 år tillbaka i tiden för att rädda Karlskrona från Vittus Anderssons förbannelse. Rosenfeldtsskolans projekt om världsarvsstaden avslutades på onsdagen med en välgjord musikal i Trefaldighetskyrkan.”

”Det här har varit ett så stort projekt att vi integrerat det i nästan alla ämnen. Det har funnits med i svenskan, matten och på bilden där vi ritat Fredrikskyrkan och Klockstapeln, säger läraren Fredrik Fridén.

– Världsarvet är unikt och fyllt med spännande historier och öden, säger rektorn Bertil Karlsson.”

”– Först var det lite pirrigt, men jag är van vid att uppträda inför folk eftersom jag gick på dans innan, säger Atiana Berisha som spelade sälen Utis.”

”Paddis, Utis och världsarvet” av Jan Hinderson, 2015-05-13, i Sydöstran http://www.sydostran.se/karlskrona/paddis-utis-och-varldsarvet/

http://www.sydostran.se/webb-tv/?video_id=F0458574

”Föreställningen och utställningen är kulmen på ett stort projektarbete i Rosenfeldtsskolan, där lärarna samarbetet med kulturarbetare och museipedagoger.

Eleverna har besökt Marinmuseet och Blekinge museum och andra platser i världsarvet, och fått historien levandegjord för sig med hjälp av skådespelare – och med Paddis och Udis hjälp.”

”– De har blivit väldigt förtjusta i Paddis och Udis, det har hjälpt till, säger Johannes Salnäs, som är lärare i årskurs 2.”

”– Det har varit ett väldigt spännande arbete. Vi har jobbat tematiskt och fått in ämnen som svenska, historia, matematik, bild och förstås musik. Vi har kunnat gå runt och titta på platserna det handlar om, se teater och sen själva få spela upp det.

– Det här är något som de alltid kommer att komma ihåg! säger Fredrik Fridén, som är lärare i årskurs 1.”

Top