Om projektet

”Samverkan Utis och Paddis” är både ett kultur-och ett kunskapsprojekt. Projektets huvudsyfte är att synligöra Karlskrona, då projekttemat är ”Karlskrona som världsarv”.

Projekt riktar sig mot en bred målgrupp – både barn & barnfamiljer och förskole- och lågstadieelever, Fkl, årskurs 1-3 skolan (6-9 år).

Målsättningen med projektet är att ta fram tre självständiga evenemang om Karlskrona under 1700-talet och vara en del av Rosenfeldtsskolans projekt med temat ”Karlskrona som världsarv” för förskoleklass och årskurs 1-3.

Projektet består av professionella deltagare inom respektive område. Projektledaren/producenten är Nijole Almlöf, Marite Productions AB. Projektdeltagare är professionell artist och skådespelerska med 25 års erfarenhet, Anna Lahmer (teatermanus, skådespeleri), professionell skådespelare/regissör med 25 år erfarenhet Johan Westermark (regi/skådespeleri), Pia Borg Lindblom (berättelsens text), Blekinge museums och Marinmuseums pedagoger som bidrar med kunskap om Karlskronas historia, Rosenfeldtsskolans pedagoger med kunskap om barnens behov. Projektet har åtta praktikanter, som har fått genom Arbetsförmedlingen, inom ramen för etableringsreformen och som hjälper till att bygga upp och genomföra föreställningarna. De ser projektet som möjlighet att lära sig språket, svensk historia och möjlighet att integrera sig.

”Samverkan Utis och Paddis” berör olika kulturella verksamhetsområden, bland annat teater i kombination med, stumfilm, kulturarv, upplevelsebaserat lärande, teaterföreställning integrerade i museernas verksamhet, litteraturfrämjande verksamhet.

Projektet startade den 20 oktober 2014. Projektets slutdatum är 1 augusti 2015.

Top