Rosenfeldtsskolans (Fkl, årskurs 1-2) musikal i Trefaldighetskyrkan

May
13

Under perioden v9 – v20 jobbar Rosenfeldtsskolan (Fkl, årskurs 1-2) i Karlskrona med ett skolprojekt, temat ”Karlskrona som världsarv”.  I Trefaldighetskyrkan den 13 maj kl 09:00 och 18:00 ska eleverna genomföra en musikal om 1700-talets Karlskrona. Där bli även en utställning av elevernas arbete under projekttiden.

Projektet ”Samverkan Utis och Paddis”

 

Top