Projekt ”Samverkan Utis och Paddis”

Rosenfeldtsskolan genomförde musikal och utställning i Trefaldighetskyrkan i Karlskrona den 13 maj

Publikation2 bilder 0513
Rosenfeldtsskolans skolprojekt är en del i kultur- och kunskapsprojektet ”Samverkan Utis och Paddis”. Under 12 veckor har 60 elever från Rosenfeldtsskolan (Fkl, årskurs 1-2) varit på en härlig och upplevelserik kunskapsresa i världsarvsstaden Karlskrona. De har läst böcker, tittat på teaterföreställningar om Utis & Paddis äventyr i 1700-talets Karlskrona på Blekinge museum och Marinmuseum, bes...
Read More

Om projektet

2015-04-06 - 13
”Samverkan Utis och Paddis” är både ett kultur-och ett kunskapsprojekt. Projektets huvudsyfte är att synligöra Karlskrona, då projekttemat är ”Karlskrona som världsarv”. Projekt riktar sig mot en bred målgrupp – både barn & barnfamiljer och förskole- och lågstadieelever, Fkl, årskurs 1-3 skolan (6-9 år). Målsättningen med projektet är att ta fram tre självständiga evenemang om Karlskrona...
Read More

”Samverkan Utis och Paddis”. Projektstatus. 2014 oktober – 2015 april

0306 - 4
Under perioden 141020-150420 jobbade projektet kreativt, med ett stort engagemang och effektivt samtidigt som man följde projektplanen. Det har tagits fram två evenemang - ett för Blekinge museum och ett för Marinmuseum. De består av självständiga föreställningar i form av teater med skådespelare och dockor kombinerat med en stumfilm (en halvtimme lång föreställning) och guidningar. Projekte...
Read More
Top